Microsoft Office Project - dodeljevanje delovnih sredstev

Dodeljevanje dodatnih delovnih sredstev

Lastnost MS Projecta, ki je prednastavljena, je, da se vsa opravila izvajajo na podlagi truda. To pomeni, da opravilo za dokončanje potrebuje vedno prej določeno količino dela, ne glede na to, koliko sredstev mu namenimo. V kolikor dodelimo več sredstev opravilom, ki temeljijo na trudu, zmanjšamo trajanje opravila. To pomeni, da če opravilu, ki traja 20 ur, dodelimo sredstvo, ki dela na opravilu s 100% svoje razpoložljivosti, bo opravilo trajalo 20 ur. Če pa razpoložljivost sredstva zmanjšamo za pol, bo naloga trajala 40 ur. V primeru da sredstvu, ki opravilo opravlja z vsem svojim razpoložljivim časom, dodamo še eno enako sredstvo, bo opravilo trajalo 10 ur. Spremembe med količino truda in trajanjem opravila so vedno premo sorazmerne.

 

Dodeljevanje dodatnih sredstev se izvede tako, da izberemo opravilo, kateremu želimo dodati novo sredstvo, nato pa kliknemo gumb Dodeli vire ter izberemo sredstvo iz seznama sredstev. Dodelitev sredstva potrdimo z gumbom Dodeli. Rezultat je skrajšanje opravila, s tem pa se skrajša tudi trajanje celotnega projekta. S skrajšanjem prvega opravila pa se tudi naslednja opravila pričnejo prej. Če imamo torej na voljo dovolj sredstev, katera dodelimo opravilom, lahko sam projekt precej skrajšamo, in obratno, če sredstev nimamo dovolj.

 

Ko zadolžimo novo sredstvo, se pred opravilom na mestu kazalnika pojavi znak za pametno oznako. Če ga izberemo, se pojavi meni, ki nas sprašuje kaj smo želeli z dodajanjem sredstva storiti.

 

  • Prva možnost določa, da smo z dodajanjem želeli skrajšati trajaje opravila
  • Druga možnost določa, da smo hoteli povečati število delovnih ur, trajanje opravila pa se ne spreminja.
  • Tretja možnost določa, da smo želeli zmanjšati število delovnih ur sredstva v posameznem dnevu, potrebno delo in trajanje opravila bosta ostala enaka.

 

Če ne želimo, da se opravila izvajajo na podlagi truda, lahko to spremenimo v meniju Datoteka, kjer izberemo ukaz Možnosti. Na zavihku Načrt odstranimo oznako pri možnosti Nova opravila so časovno razporejena. Tudi vsakemu opravilu posebej lahko spremenimo to lastnost. Najprej z dvoklikom na opravilo odpremo pogovorno okno Podatki o opravilu in izberemo zavihek Dodatno, kjer odstranimo oznako pri možnosti Časovno razporejeno.

 

Racunalniski_tecaji_Project_tecaji_gumb