Microsoft Office Excel - Zaokrozevanje števil

Excel in zaokroževanje števil

V tokratnem članku si bomo pogledali nekaj uporabnih funkcij v Excelu, ki nam omogočajo zaokroževanje števil. Ko v Excelu dobimo nek rezultat, se pogosto dogaja, da bi želeli le-tega še zaokrožiti. Lep primer so zaposleni, saj nam na primer 1,23 zaposlenega ne koristi kaj dosti. Seveda se lahko zaokroževanja lotimo tudi ročno, vendar je vseeno dosti bolj elegantno, če nam pri tem pomaga sam Excel s svojimi funkcijami. Sicer poznamo različne načine vstavljanje funkcij, tokrat pa bomo uporabili kar enostavno trak Formule in iz seznama kategorij izbrali Matematika in trigonometrija. "Uf, spet ta matematika. Kaj se je nisem rešil že v šoli?", boste rekli pri sebi. No, niste se je rešili. Tako, prva funkcija, ki si jo bomo ogledali je preprosta – funkcija ROUND. Ta nam vedno zaokroži število na najbližjo vrednost. Sintaksa sta dva argumenta, prvi je število, ki ga želimo zaokrožiti, drugi pa število decimalnih mest, na katerega želimo našo število zaokrožiti. Število mest je lahko katerokoli celo število, prav tako 0 in negativna vrednost. Preprosto povedano: če vpišemo 0, bo zaokroženo število brez decimalk. Če vpišemo na primer 2, dobimo zaokrožena decimalna mesta, če pa vpišemo -2, pa nam funkcija zaokroži celo število.

 

Za primer vzemimo število 12345,6789. ROUND(12345,6789;-2) nam vrne rezultat 12300. Če bi na primer vpisali 2, bi dobili rezultat 12345,68.

 

MSExcel_Zaokrozevanje_stevil_Slika1

 

Naslednji dve funkciji sta si zelo podobni in sicer ena zaokrožuje navzgor (ROUNDUP), druga pa navzdol (ROUNDDOWN). Za obe funkciji veljajo ista pravila, kot pri funkciji ROUND, razlika je le ta, da bo funkcija ROUNDUP vedno zaokrožila navzgor na najbližje število, ROUNDDOWN pa navzdol. Če torej število 12345,6789 zaokrožimo z funkcijo ROUNDUP na tri decimalke natančno, dobimo 12345,679. Če pa to isto število zaokrožimo s funkcijo ROUNDDOWN na tri mesta natančno, pa dobimo 12345,678.

 

MSExcel_Zaokrozevanje_stevil_Slika2

 

Spoznali smo tri največkrat uporabljene funkcije, namenjene zaokroževanju števil.

 

Excel pozna še nekaj funkcij, ki jih mogoče ne bomo tolikokrat uporabljali, vseeno pa znajo včasih priti še kako prav. Ena izmed njih je funkcija ODD. Ta nam bo pozitivno število zaokrožila navzgor, negativno pa navzdol, in sicer do najbližjega celega lihega števila. Funkcija ODD ima le en argument in sicer število, ki ga želimo zaokrožiti. Če bi recimo zaokroževali naše število 12345,6789 bi tako dobili 12347.

 

MSExcel_Zaokrozevanje_stevil_Slika3

 

Funkciji ODD je nasprotna EVEN. Ta ravno tako zaokrožuje pozitivna števila navzgor, negativna pa navzdol, le da jih zaokrožuje na najbližje sodo število. Tako bi naše testno število zaokrožila na 12346.

 

Naslednja funkcija INT zaokrožuje števila navzdol na najbližje celo število. Tudi ta ima le en argument, torej število, ki ga želimo zaokrožiti. Iz našega števila 12345,6789 bi torej dobili 12345.

 

Za konec še ena precej uporabna funkcija, še posebej v primerih, kadar ne želimo zaokroževanja, ampak le celi del števila. Funkcija TRUNC preprosto odreže odvečni del števila. Ima dva argumenta, torej število in število decimalnih mest. Število decimalnih mest je lahko tudi negativno. V kolikor ga pustimo praznega, je njegova privzeta vrednost 0. Če tako v polje argumenta Number vnesemo število 12345,6789, polje Num_Digits pa pustimo prazno, dobimo preprosto 12345. Če pa v polje število decimalnim mest vpišemo recimo -3, pa dobimo rezultat 12000.

 

MSExcel_Zaokrozevanje_stevil_Slika4

 

Tisti malo manj vešči uporabniki Excela se verjetno sprašujete, čemu bi sploh zaokroževali števila. Le tu bom podal preprost praktičen primer. Vzemimo za primer, da pripravljamo rojstnodnevno zabavo. Želimo ugotoviti, ali smo nabavili dovolj hrane in pijače oziroma, koliko ljudi lahko povabimo ob nabavljenih količinah. Že takoj ob pogledu na tabelo, nam je jasno, da 14,2857 osebe ne more priti na našo zabavo. Ne gre. Razen, če kdo pretihotapi čivavo, katero štejemo za 0,2857 osebeNo, ker želimo imeti na zabavi cele prijatelje, številko zaokrožimo. Jaz sem zaokrožil kar s funkcijo ROUND, katera mi je dobljena števila zaokrožila na najbližje število. V praksi bi v tem primeru mogoče raje uporabil funkcijo ROUNDDOWN, da bi zaokrožil navzdol, zato, da na sami zabavi ne bi zmanjkalo hrane (ali pijače) zaradi premajhne nabave.

 

MSExcel_Zaokrozevanje_stevil_Slika5

 

No, za zaključek še domača naloga. Navsezadnje se ukvarjamo s poučevanjem in k temu spadajo tudi domače naloge. Excel pripravite do tega, da vam iz danih podatkov natančno izračuna, koliko česa morate nabaviti – seveda pa želite povabiti vse prijatelje. In pomembno: uporabiti morate funkcije, ne smete dodatno vpisovati podatkov.

 

In da se ne boste zastonj trudili – pošljite nam rešeno nalogo, čaka vas presenečenje.

 

Racunalniski_tecaji_Excel_tecaji_gumb