Microsoft Office Word - Izdelava kazala vsebine - članek

Izdelava kazala v Microsoft Word 2007

Dijaki in študentje se najpogosteje srečujejo z izdelavo seminarskih nalog, pri katerih morajo oštevilčiti strani tako, da se številčenje začne šele s (ponavadi) tretjo stranjo dokumenta in izdelati kazalo. Tokrat si bomo ogledali, kako z uporabo prelomov strani pravilno oštevilčimo dokument, pri katerem se številčenje začne s poljubno stranjo.

 

Oštevilčevanja se lahko lotimo bodisi na novem praznem dokumentu bodisi na že dokončanem dokumentu, saj je postopek v obeh primerih enak. Mi bomo postopek oštevilčevanja in izdelave kazala prikazali na dokumentu, ki bo obsegal vsega 5 strani: naslovnico, kazalo ter 3 strani besedila.

 

Odpremo poljuben Wordov dokument in se s kazalcem vnosa postavimo v prvo vrstico tiste strani, s katero želimo začeti številčenje dokumenta. Za lažjo predstavo, kaj bomo naredili, si oglejmo spodnjo sliko.

 

Word_Izdelava_kazala_vsebine_1

 

Glede na zgornjo shemo našega dokumenta se torej postavimo v prvo vrstico prve strani, na kateri je neko poljubno besedilo (t.j. stran, ki sledi kazalu). Kliknemo zavihek Postavitev strani in na področju Priprava strani kliknemo Prelomi ter iz seznama izberemo Naslednja stran. To bo povzročilo, da bodo strani do preloma zajete v prvem odseku, strani po prelomu pa v drugem odseku. Z odseki smo se delno spoznali že v enem izmed predhodnih vodičev.

 

Sedaj bomo stranem dodali noge, da preverimo, če je bil prelom vstavljen na pravo mesto. Noga je tisti del našega dokumenta, v katerem se bo nahajala številka trenutne strani (op. številko strani lahko vstavimo tudi v glavo dokumenta, tako da imate pri postavitvi številke strani in njene oblike povsem proste roke). Pogled noge vključimo tako, da kliknemo zavihek Vstavljanje in na področju Glava in noga izberemo Noga. Iz seznama izberemo želeno obliko noge.

 

Word_Izdelava_kazala_vsebine_2

 

Zgornja dva kvadranta slike prikazujeta nogi prvih dveh strani (naslovnice in kazala) prvega odsek, spodnja kvadranta pa glavi prvih dveh strani drugega odseka (t.j. prvih dveh strani, ki jih bomo oštevilčili).

 

Začnimo s številčenjem v pogledu noge. Postavimo se v nogo poljubne strani in na področju Krmarjenje s klikom na Poveži s prejšnjim izklopimo povezavo s prejšnjim odsekom. Tako bo Word vedel, da strani prejšnjih odsekov ne sme vključiti v številčenje. Za tem na področju Glava in noga kliknemo Številka strani in s seznama izberemo Oblikuj številke strani. Odpre se nam pogovorno okno.

 

Word_Izdelava_kazala_vsebine_3

 

V sklopu Oštevilčevanje strani izberemo možnost Začni z: in vnesemo število, s katerim želimo pričeti številčenje strani Kliknemo V redu.

 

Naš dokument je tako oštevilčen. Preden vstavimo kazalo, bomo uredili naše naslove tako, da bo Word ločil naslove in podnaslove od ostalega besedila. Označimo naše glavne naslove (hkratno označevanje večih delov besedila oz. naslovov je mogoče z držanjem tipke CTRL medtem ko označujemo besedilo). Kliknemo zavihek Osnovno in na področju Slogi izberemo Naslov 1. Enako naredimo s podnaslovi, s tem da izberemo Naslov 2.

 

Preostane nam le še to, da vstavimo kazalo. S kazalcem vnosa se postavimo na stran, ki smo jo predvideli za kazalo (v tem primeru je to druga stran dokumenta). Kliknemo zavihek Sklici in na področju Kazalo vsebine kliknemo Kazalo vsebine ter s seznama izberemo Vstavi kazalo vsebine. Odpre se nam pogovorno okno, v katerem lahko prilagodimo izgled našega kazala. Ko smo zadovoljni z izgledom, kliknemo V redu.

 

Word_Izdelava_kazala_vsebine_4

 

Naš dokument je urejen in kot vidimo, sta prvi dve strani neoštevilčeni, tretja stran pa je oštevilčena s številko 1, kar je razvidno tudi iz kazala na drugi strani.

 

Izdelavo kazal lahko pobližje spoznate na naših Word računalniških tečajih.

 

Racunalniski_tecaji_Word_tecaji_gumb