Pogledali si bomo kako lahko s pomočjo orodij in vgrajenih funkcij uredimo tabelo tako, da bo pregledna in urejena. 

Strani